Anasayfam Yap  |   Sık Kullanılanlara Ekle
/ Bizim K繹e
K覺rkp覺nar'覺 y羹celtmek, sevdirmek i癟in
Tarihi K覺rkp覺nar Yal覺 Güreleri, her y覺l olduu gibi bu y覺l da Sarayiçi Er Meydan覺'n覺, kültür ve sanat etkinlikleri de kentin dört bir yan覺n覺 canland覺r覺p bereket yad覺racak.
K覺rkp覺nar'覺 y羹celtmek, sevdirmek i癟in
Sevcan KALIPÇ襤NDEN
Tarihi K覺rkp覺nar Yal覺 Güreleri, her y覺l olduu gibi bu y覺l da Sarayiçi Er Meydan覺'n覺, kültür ve sanat etkinlikleri de kentin dört bir yan覺n覺 canland覺r覺p bereket yad覺racak. Yüzlerce pehlivan覺n bulutuu tarihi organizasyona toplumun dahil edildii bir festival olabilmesi için ise, her kesime hitap eden etkinliklerin de art覺r覺lmas覺 gerekir. Y覺llard覺r yal覺 güreleri ve saha d覺覺nda olan biteni yak覺ndan görüp izleyen biri olarak, atasporumuz yal覺 güre izleyicisinin gençletirilmesi ve yal覺 güree tevik ve pehlivanlara da destek anlam覺nda gereken çaban覺n gösterilmedii düüncesindeyim. Bu arada tribünlerde daha çok kad覺n izleyicinin olmamas覺n覺n nedenlerinin de hiç düünülmedii kanaatindeyim.

Yiitlerin harman olduu çay覺rda mücadele eden pehlivanlar覺n yak覺nlar覺 d覺覺nda çok az say覺da kad覺n izleyici görebilirsiniz. Çay覺rda gazeteci, fotoraf sanatç覺s覺, güvenlik, sal覺k, emniyet, belediye görevlisi kad覺nlar, çay覺ra çocuu ç覺kan analar, k覺z kardeler, kimi eler, protokolde yerini alan kad覺nlar. Onun d覺覺nda kad覺n izleyici görmek zordur. Kimileri Er Meydan覺'n覺n etraf覺ndaki meyhane tarz覺 mekanlardan, Sarayiçi ve tribünlere giriteki karma覺k düzenden yak覺n覺yor kad覺nca. Yal覺 gürei televizyondan deil yerinde izlemek isteseler de kendilerince sorun gördükleri bu nedenlerden dolay覺 gelip izleyememekten yak覺n覺yor. Sarayiçi giriindeki düzeni uygun bulmayarak, dönercilerden çevreye yay覺lan koku, çay bahçelerinin düzensizlii, standlardaki kar覺覺k düzen kad覺nlara göre uygun deil. Bu arada çocuk ve gençlerin elenmesi için kurulan luna park sadece maddi durumu olanlar覺n adresi olarak deerlendiriliyor.

Otantik bir ortam oluturularak, geleneksel k覺yafetlerle K覺rkp覺nar'覺n douu, tiyatral bir gösteriyle belli saatlerde gerek Sarayiçi'nde ve gerekse kent merkezinde çocuk ve gençlere anlat覺lmal覺. K覺rkp覺nar'a daha çok ilgi ve izleyici bekliyorsak en az覺ndan bir ay öncesinden bu olimpiyat覺n "K覺rkp覺nar geliyor" diye yayg覺n ve görsel bas覺nda reklamlar覺 yap覺lmal覺. K覺rkp覺nar Haftas覺'nda da gerek gürelerin gerekse etkinlikler tek sütun haberlerle geçitirilmemeli. Yüzlerce gazetecinin ak覺n ettii bu dev organizasyon daha çok haberlerde konu olmal覺, bunun için de gerekirse tüm televizyon kurulular覺n覺n yetkilileriyle günler öncesi görümeler yap覺lmal覺. Yap覺l覺yor yap覺l覺yor ama yetmiyor.

K覺rkp覺nar Ev Yemekleri Yar覺mas覺 her y覺l yap覺l覺yor ve sadece yar覺maya kat覺lanlarla, yar覺mac覺lar覺n komusu ve ailesinin kat覺l覺m覺ndan öteye geçmiyor. Fonda rumeli türküleri, yöresel k覺yafetlerle mini bir defile yap覺larak organizasyonun süslenebilecei görüünü dile getiren han覺mlara kat覺lmamak mümkün deil. Ayr覺ca konuklara yöresel tatlar覺m覺zdan, içeceklerimizden ikramda bulunup yar覺mac覺lara da yöresel hediyeler verilebilir. Folklor dernekleri de gösterilerle yar覺may覺 renklendirebilir. Gürbüz Çocuk Yar覺mas覺 ve K覺rkp覺nar Güzellik Yar覺mas覺 da kad覺nlarca özlenen ve düzenlenmesi beklenen etkinlikler aras覺nda..

Sarayiçi'nin sal覺 sollu yolu üzerindeki karma覺k düzenin yan覺 s覺ra çer çöpün gelii güzel at覺lmas覺 kesinlikle önlenmeli. Bu arada görüntü gerçekten hiç ho olmuyor. Seyyar tuvaletlere özen gösterilmeli. Çünkü pek çok insan覺n saa sola tuvalet ihtiyac覺n覺 gidermek zorunda b覺rak覺lmas覺 hem çevre hem de insan sal覺覺 aç覺s覺ndan da düünülmesi gereken ayr覺 bir konu. "Dall覺k enlikleri gibi" dedirten görüntüden yak覺nan kad覺nlar覺n görülerine de kulak verilmeli.

Bal覺kesir Kurtdere Güreleri'nin yap覺ld覺覺 alan son derece küçük. Sarayiçi Er Meydan覺 oraya bin basar ama beni etkileyen daha çok kad覺n izleyiciyi görmek olmutu. Bu da ayr覺 bir dipnot... Ba pehlivanlar Yal覺 Güre aç覺l覺覺ndaki kortejde mutlaka yer almal覺. Hatta K覺rkp覺nar Aas覺'n覺 kar覺lama töreninden sonra ki kortej yürüüyünde bir önceki y覺l覺n Bapehlivan覺 bayra覺 ta覺rken arkas覺nda da Ba'a güreecek olan pehlivanlar yer almal覺 ve halk K覺rkp覺nar'覺n ünlülerini görebilmeli. Güre öncesi cokuyu heyecan覺 art覺racakt覺r bence. Ba pehlivan demiken, Ba pehlivan güre sonras覺, y覺llar öncesinde olduu gibi hamamdan ç覺k覺ta belediye binas覺ndan halk覺 selamlamal覺. "K覺rkp覺nar Aal覺覺 da "Paray覺 veren düdüü çalar" misali olmamal覺. Kad覺nlara da aal覺k yak覺覺r" düünceleri de hakim paylamakta fayda var diyorum.

K覺rkp覺nar kültürünü yüceltecek giriimler, bu geleneksel düünümüze olan ilgiyi artt覺racak, yal覺 güre bata olmak üzere tüm etkinliklere her yatan insan覺n kat覺l覺m覺n覺 salayacak, özendirecek tevik edecek giriimler art diyorum bir kad覺n gözüyle.


  • HABERLER
    DUYURULAR